Web o karvinské dopravě

Trasy linek MHD

878501 MHD linka č. 501
Město,Mezilesí - Město,Dvě hranice - Lutyně,Výhoda - Lutyně,STS - Lutyně,aut.nádr. - Lutyně,nemocnice - Lutyně,střed - Lutyně,pošta - Lutyně,věžáky - Lutyně,Zatiší - Poruba,čist.st. - Poruba,kult.dům - Poruba,zast.U Dolu Fučík 5 - Poruba,škola - Poruba,samoobsluha - Poruba,Fojtství - Město,náměstí - Město,čerp.st. - Lazy,škola - Lazy,Poliklinika - Lazy,Důl Lazy.

878502 MHD linka č.502
Dětmarovice,Koukolná - Dětmarovice,mat.škola - Dětmarovice,EDĚ aut.st. - Dětmarovice,žel.st. - Dětmarovice,obecní úřad - Dětmarovice,Pod Skotnicou - Dětmarovice,nadjezd - Dolní Lutyně,Výšina - Lutyně,Olmovec - Lutyně,aut.nádr. - Lutyně,Výhoda - Lutyně,STS - Lutyně,nemocnice - Lutyně,střed - Lutyně,pošta - Lutyně,věžáky - Poruba,škola - Poruba,samoobsluha - Poruba,Fojtství - Poruba,rest.Horník - Poruba,zast.U Dolu Fučík 5 - Město,náměstí - Město,kolonie - Město,hřbitov - Město,smuteční síň - Město,škola - Lazy,sad - Lazy,Podlesí - Lazy,u Kornase

878503 MHD linka č.503
Lutyně,aut.nádr. - Lutyně,nemocnice - Lutyně,střed - Lutyně,pošta - Lutyně,věžáky - Lutyně,Zátiší - Poruba,čist.st. - Poruba,kult.dům - Poruba,rest.Horník - Město,náměstí - Město,park - Město,Cingrův kopec - Město,Kopaniny - Město,kolonie - Město,hřbitov - Město,smuteční síň - Město,škola - Lazy,sad - Lazy,Podlesí - Lazy,u Kornase

878504 MHD linka č.504
Poruba,škola - Lutyně,pošta - Lutyně,střed - Lutyně,nemocnice - Lutyně,aut.nádr. - Lutyně,nákupní středisko - Lutyně,STS - Lutyně,Výhoda - Město,Dvě hranice - Město,Mezilesí - Město,Kopaniny - Město,Cingrův kopec - Město,park - Město,náměstí - Město,čerp.st - Lazy,škola - Lazy,Důl Lazy - Město,kolonie - Město,hřbitov - Město,smuteční síň - Město,škola - Lazy,sad - Lazy,Podlesí - Lazy,u Kornase - Lazy,Veverka - Lazy,Důl Lazy

878505 MHD linka č.505
Lutyně,aut.nádr. - Lutyně,nemocnice - Lutyně,střed - Lutyně,pošta - Lutyně,Věžáky - Lutyně,pošta - Lutyně,u Krůla - Lutyně,kravín - Zbytky,u Kříže - Zbytky,u Wojtasů - Zbytky,Větrná - Zbytky,křižovatka - Lutyně,rozhraní - Rychvald,rozcestí - D.Lutyně,Zbytky škola - D.Lutyně,kolonie - D.Lutyně,u hřiště - D.Lutyně,náměstí - D.Lutyně,střed - D.Lutyně,škola - D.Lutyně,pož.zbroj. - D.Lutyně,Nerad dvůr - D.Lutyně,Věřňovice rest.


 
© 2009-2012 Web o karvinské dopravě. Kopírování fotografií a ostatních materiálů je bez svolení autorů zakázáno.