Web o karvinské dopravě

Výluka - Rychvald ul.Bohumínská

Od 27.2.2012 do konce listopadu bude probíhat výluka linek PHD (provoz Orlová) v Rychvaldě na ulici Bohumínské mezi zastávkami Rychvald, sídliště - Rychvald, rozc.
V tomto termínu se budou konat stavební práce jako odstarění původní vozovky, odkopání zemního tělesa a další opravy a poté následné provedení nové vozovky.
Stavba bude probíhat na dvě etapy a to : 1.etapa - od 27.2.2012 do 30.6.2012 a 2.etapa od 1.7.2012 do 30.11.2012.
Linky, kterých se výluka dotkne jsou: 556,557,558, 453, 592, MHD linka 23 a účelová linka do DPS Rychvald. Po dobu této stavby bude zastávka Rychvald, rest. U Cesty zrušena!
Zastávka Rychvald, sídliště bude přesunuta u stanice STK (směr Rychvald) a smuteční síně (směr Bohumín).
V první etapě budou linky jedoucí na Bohumín vedeny po ulici Mírová a u STK, dále kolem hřbitova a po ulici U Autodružstva a poté po zbylé části opravované silnice.
Linky jedoucí na Rychvald budou vedeny ulici Záblatská a Husitská a poté kolem stanice STK po ulici Mírová ke kruhovému objezdu u MěÚ Rychvald.
V druhé etapě budou linky jedoucí na Bohumín vedeny po stanici STK stejně jako v první etapě, dále po ulici U Autodružstva a po ulici Lutyňská, Zbytky a Hraniční.
Kdo se bude chtít v nočních hodinách dostat do Ostravy, tak budou k dispozici nové noční spoje linky MHD č.23. Více na www.dpo.cz
Linky jedoucí na Rychvald budou vedeny po stejné trase jako v etapě první. Pro osobní automobily jedoucí do Bohumína budou tyto objízdné trasy zrušeny a objízdná trasa bude vést přes Orlovou a Dolní Lutyň.

OBJÍŽĎKOVÉ SCHÉMA LINEK V DOBĚ VÝLUKY
(1. ETAPA)

 
© 2009-2012 Web o karvinské dopravě. Kopírování fotografií a ostatních materiálů je bez svolení autorů zakázáno.